Ondernemers krijgen eindelijk een apart BTW nummer
Mindset
Astrid van der Made
Mindset
2 min

Ondernemers krijgen eindelijk een apart BTW nummer

2 min

Als je als webwinkelier aan de slag gaat krijg je een BTW nummer. Hiermee ben je bij de Belastingdienst bekend als zelfstandig ondernemer. Het nummer wordt gebruikt om je te identificeren bij deze dienst als je je aangifte omzetbelasting doet. Daarnaast dient het voor je leveranciers en klanten als bewijs dat je inderdaad als zelfstandige werkzaam bent en dat ze jou dus met een gerust hart producten kunnen leveren of producten bij je kunnen kopen. Het BTW nummer van zelfstandig ondernemers heeft alleen één groot nadeel: het is vrijwel gelijk aan je Burger Service Nummer (BSN). Dit is vreemd, want de overheid hamert er op dat je dit nummer privé moet houden en het nummer dus niet onnodig aan derden bekend moet maken.

Verplichte vermelding van het BTW nummer

Op dit moment ben je als webwinkelier verplicht om je BTW nummer te vermelden op je website en op de facturen die je stuurt. Hiertegen is door veel zelfstandigen bezwaar gemaakt, maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot maatregelen. De regering onderkent dat het bezwaarlijk is om je BSN openbaar te maken, maar desondanks bleef de plicht formeel in stand, al werd er niet op gehandhaafd. Voor zover bekend heeft nooit een ondernemer een boete gekregen omdat hij of zij het BTW nummer niet op de website had vermeld.

Wijziging per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 komt er dus een nieuwe regeling. Zelfstandigen zonder personeel krijgen dan een nieuw BTW nummer. Dit nummer heeft verder nog geen officiële functie. Het oorspronkelijke BTW nummer, wat dus gelijk is aan je BSN, blijft voorlopig het nummer waarmee je bekend bent bij de Belastingdienst en wat dus gebruikt wordt voor het doen van je BTW-aangiftes. De stap die per 1 januari gezet wordt is een begin om de koppeling tussen BSN en BTW nummer op termijn helemaal te laten verdwijnen. Hiermee wordt je zakelijke activiteit dus gescheiden van je privé leven. Deze ontwikkeling wordt door veel webwinkeliers met gejuich begroet.

Nieuw identificatienummer voor 1,3 miljoen zelfstandigen

De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat ruim 1,3 miljoen zelfstandigen vanaf 1 januari een nieuw BTW nummer gaan gebruiken. De Belastingdienst zorgt ervoor dat iedereen die dit aangaat hier voor het einde van 2019 bericht over ontvangt. Hiermee komt een einde aan de ongewenste situatie waarbij de privacy kan worden geschonden of zelfs identiteitsfraude kan worden gepleegd. Wanneer je BSN in verkeerde handen terechtkomt kan dit heel nare en verstrekkende gevolgen hebben. Daarom wordt bijvoorbeeld aangeraden om je BSN af te schermen als je iemand een kopie van je identiteitsbewijs geeft. Dit strookt natuurlijk niet met het feit dat het BSN van zelfstandigen zonder personeel in feite gewoon op straat ligt.

Vermelding van het BTW nummer op de website

Heb je je BTW nummer op dit moment nog op je website staan? Dan mag je dat verwijderen. Er werd al niet actief op gehandhaafd door de overheid, maar als je dit nu niet langer op je website vermeldt dan zal dit zeker geen gevolgen hebben. Het moet wel op je facturen en op brieven vermeld blijven staan totdat je je nieuwe BTW nummer vanaf 1 januari 2020 in gebruik kunt nemen. De Belastingdienst streeft ernaar om dit nieuwe nummer in de toekomst ook voor hun eigen administratie te gaan gebruiken. Daarmee komt er dus een einde aan de koppeling tussen het BSN en het BTW nummer voor webwinkeliers.

Categorieën