Wat betekent de Miljoenennota 2019 voor jou als webwinkelier?
Mindset
Astrid van der Made
Mindset
2 min

Wat betekent de Miljoenennota 2019 voor jou als webwinkelier?

2 min

Op 17 september werd de Miljoenennota van de regering gepresenteerd. Naast maatregelen die voor alle burgers gelden zijn er ook punten die specifiek betrekking hebben op zelfstandig ondernemers, zoals veel webwinkeliers zijn. Het kabinet gaat er vanuit dat iedereen, dus ook zelfstandigen, er volgend jaar financieel op vooruit gaan. De stijging van hun inkomen is echter minder groot dan het financiële voordeel voor werknemers in loondienst. Naast positieve ontwikkelingen zijn er namelijk ook maatregelen die een negatieve invloed op je inkomen hebben. We zetten de belangrijkste punten uit de Miljoenennota 2019 voor je op een rijtje.

Premie zorgverzekeringswet

Als zelfstandige betaal je naast de premie voor de basisverzekering ook premie voor de zorgverzekeringswet. Deze wordt berekend aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting en bedraagt over 2019 5,7% over de winst uit je onderneming, met een maximum van € 55.927. Of de premie over 2020 hoger wordt is nog niet bekend. De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting op jaarbasis met ongeveer 40 euro stijgen. De zorgtoeslag stijgt ook, dus als je hier recht op hebt op basis van je inkomen dan wordt de stijging van de premie voor de basisverzekering hiermee gecompenseerd.

Verlaging zelfstandigenaftrek

Zelfstandigen mogen op dit moment 7.280 euro per jaar aftrekken van hun inkomen. Dit bedrag gaat in 2019 met 250 euro omlaag. Deze verlaging zal de komende jaren worden voortgezet totdat de zelfstandigenaftrek uiteindelijk vanaf 2028 op circa 5.000 euro uitkomt. Deze maatregel wordt genomen om het verschil tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen te verkleinen als het gaat om het inkomen.

Verhoging arbeidskorting

De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt gecompenseerd met een verhoging van de arbeidskorting. Hier profiteren natuurlijk niet alleen zelfstandigen van maar alle werkenden. De arbeidskorting wordt al verhoogd op grond van eerdere afspraken maar hier komt naar aanleiding van de Miljoenennota nog een extra verhoging bij.

Verlaging loonbelasting

Heb je personeel in dienst voor je webwinkel, dan betaal je volgend jaar minder loonbelasting. Het kabinet stelt voor om de loonbelasting in de vier schijven over 2019 te verlagen voor schijf 2 tot en met 4. Daarnaast wil het kabinet al in 2020 het aantal schijven beperken tot 2. Dit stond eigenlijk voor 2021 op de agenda. De verlaging van de loonbelasting heeft uiteraard een gunstig effect op het inkomen van iedereen, dus mocht je personeel in dienst hebben dan profiteer jij hier ook van.

Minimum uurloon voor zzp’ers

De regering is van plan om per 1 januari 2021 een minimum uurtarief voor zzp’ers in te voeren van 16 euro. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat zelfstandigen voor een dusdanig laag tarief werken dat ze niet of nauwelijks kunnen rondkomen van hun inkomsten. Deze ‘schijnzelfstandigheid’ moet worden verminderd vindt het kabinet. Daarnaast wil de regering de mogelijkheid bieden voor zzp’ers die voor een hoog tarief werken, vanaf 75 euro per uur, om te werken met een zelfstandigenverklaring. Dit vrijwaart werkgevers van het betalen van loonheffing en premies, omdat de zelfstandigen dit zelf kunnen regelen. Wellicht is dit niet op jou van toepassing als je uitsluitend je webwinkel runt, maar wel als je daarnaast nog andere werkzaamheden als zzp-er hebt.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een ander punt van zorg voor zelfstandige ondernemers zijn de plannen voor het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit plan maakt onderdeel uit van het eerder dit jaar gepresenteerde pensioenakkoord tussen werknemersorganisaties en de regering. Wat deze maatregelen voor gevolgen gaan hebben is nog erg onzeker. De premie voor een dergelijke verzekering kan voor veel webwinkeliers een probleem worden, omdat velen van hen nog niet eens kunnen rondkomen van hun bedrijf. Hoe deze maatregel ingevoerd gaat worden en of er mogelijk compensatie komt is op dit moment nog erg onzeker.

Zo, je bent weer helemaal op de hoogte van de financiële veranderingen die je volgend jaar kunt verwachten. Wil je de omzet in je webwinkel verhogen? Lees dan bijvoorbeeld dit artikel met 27 tips om van bezoekers klanten te maken.

Categorieën