Ondernemen
Astrid van der Made
Ondernemen
4 min

Bereken de waarde van je webwinkel

4 min

De waarde van je webwinkel is een onderwerp waar je waarschijnlijk niet regelmatig mee bezig bent: de dagelijkse orderafhandeling en klantenservice krijgen waarschijnlijk meer aandacht. Toch is het verstandig om af en toe even stil te staan bij de waarde van je webshop. Ook wanneer er geen plannen zijn om je bedrijf op korte termijn van de hand te doen, levert het uitvoeren van een waardering vaak goede tips op waarmee je de shop verkoopklaar kunt hebben en stap voor stap de waarde kunt verhogen.

Er zijn diverse manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. We komen bij webshop overnames vaak bepaalde vuistregels tegen. Een veel voorkomende vuistregel is bijvoorbeeld ‘X keer de jaarwinst’. Per situatie zal er dan een opslag of een korting worden onderhandeld op basis van de specifieke situatie van de webshop.

Deze vuistregel rekent natuurlijk makkelijk, maar er zitten ook zeker nadelen aan vast: Denk aan het breed te interpreteren begrip ‘winst’. Men zegt niet voor niets ‘winst is een mening’. Een ander nadeel is dat deze methode naar de geschiedenis van een shop kijkt, terwijl een koper (terecht) met name geïnteresseerd is in de toekomstige inkomsten van een webshop.

Dat is ook de reden dat de meeste waarderingsprofessionals de waarde van MKB-ondernemingen bepalen aan de hand van een andere methode: De Discounted Cash Flow (DCF) methode.

Discounted Cash Flow

Om een teleurstelling te voorkomen zal ik nu alvast melden dat volledig objectieve waardebepalingen niet bestaan. Er zijn verschillende methodes en iedere methode geeft een andere uitkomst. Bovendien is er binnen de methodes ruimte voor perceptie op een begrip als ‘risico’. Dat de perceptie van koper en verkoper vaak niet overeenkomen zal wel duidelijk zijn.

De DCF-methode is echter wel alom de meest geaccepteerde methode, mede omdat er wordt gekeken naar de toekomstige kosten en baten. Met deze DCF methode worden toekomstige kasstromen gewaardeerd en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er gemaakt moeten worden om die kasstromen ook daadwerkelijk te realiseren.

De redenering hierachter is dat het ‘huidige geld’ meer waarde heeft dan het ‘toekomstige geld’. Bedenk bijvoorbeeld of je liever nu op dit moment 250 euro in je zak hebt, of pas over een jaar met alle tussenliggende risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 250 euro heeft op dit moment minder waarde dan de 250 euro in je zak. Hoeveel minder, dat hangt af van verschillende (vast te stellen) risicofactoren die we in dit artikel verder zullen toelichten.

De berekening van de Discounted Cash Flow

Volgens de DCF methodiek wordt de waarde bepaald aan de hand van 3 elementen: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Dat komt in de methodiek naar voren aan de hand van de volgende 2 variabelen:

  1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen
  2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘kostenvoet’)

In de formule zie je deze als volgt terug:

Bereken de waarde van je webwinkel

De formule geeft ruimte voor een planperiode en een restperiode. Zelf werken wij voor webwinkels vaak met een planperiode van 3 jaar met daarbij een verkorte restperiode van 2 jaar. Met alle ontwikkelingen waar webshop(houder)s mee te maken hebben is vooruit kijken een hele kunst en wij ervaren zelf dat weinig kopers bereid zijn om over een langere periode de cash flow contant te maken.

De vrije kasstroom valt te berekenen door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor afschrijvingen, rente, onttrekkingen aan de voorzieningen, mutaties in het werkkapitaal en (des)investeringen. Dit klinkt moeilijker dan het is: Voor veel webwinkels spelen deze correcties slechts ten dele (er is bijvoorbeeld geen geld geleend).

De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen wordt vervolgens bepaald aan de hand van de risicoloze rente (Rf – standaard 2%) + de marktpremie voor investeringen in aandelen (Rm – standaard 5,5%). Daar tel ik vervolgens een algemene risicopremie bij op voor webshops (Rs – standaard 12,5%) die vervolgens wordt gecorrigeerd voor de sterke en de zwakke punten van een specifieke webshop (Ru).

Uitwerking

Stel, de vrije kasstroom van een webshop wordt op basis van het aanwezige business plan met prognoses ingeschat voor jaar één op €30.000, voor jaar 2 twee op €40.000 en voor jaar drie op €35.000.

Om de correctie op de risicopremie vast te stellen bekijken we de webshop nader: deze is bijvoorbeeld erg afhankelijk van derden, doordat veel advertenties worden ingekocht bij Beslist en Adwords. Bovendien draait de shop op basis van dropshipping en heeft het geen uniek assortiment. Verder is de shop wel gebaseerd op een generiek platform dat eenvoudig overdraagbaar is. Ik noem een aantal willekeurige elementen die ik van invloed op de premie vind. Hiermee komen we met dit voorbeeld uit op een totale premie van 2%+5,5%+12,5%+20%=40,0%.

Bovenstaande formule wordt dan op de volgende manier uitgewerkt:

Bereken de waarde van je webwinkel

De waarde van de webshop in dit voorbeeld wordt zo bepaald op +/- €70.000.

Een aantal aandachtspunten bij deze berekening:

Een veelgemaakte fout is dat webshophouders de vrije kasstromen niet corrigeren voor hun eigen uren en dat is wel de bedoeling want je uren zijn ‘kosten’ die noodzakelijk zijn om te maken voor de bedrijfsuitoefening.

Waardebepaling is geen exacte wetenschap zoals je hebt gelezen: Er zijn subjectieve factoren in het spel zoals de verschillende risico’s. Die zijn niet altijd hard te maken en de koper zal deze veelal hoger inschatten dan de verkoper. Maar inhoudelijke waardebepalingen zoals de DCF bieden zonder meer goede handvatten doordat ze aan de hand van een businessplan de waarde bepalen: Op die manier is er inhoudelijke discussie tussen koper en verkoper mogelijk en dan is het makkelijker om tot elkaar te komen.

‘Waarde’ komt in de praktijk dan ook vaak niet overeen met ‘prijs’: De waarde is het bedrag dat is berekend aan de hand van de toekomstige inkomsten, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is het bedrag dat koper en verkoper uiteindelijk overeenkomen en dit bedrag is vooral het resultaat van onderhandeling.

Afsluitend

Hopelijk biedt dit artikel je wat houvast m.b.t. de bepaling van de waarde van je webwinkel. Er zijn diverse manieren om te hanteren en uiteindelijk gaat het erom dat er een methode wordt gebruikt waar alle partijen zich prettig bij voelen en waarmee op een navolgbare wijze een waarde kan worden bepaald. Heb je op- of aanmerkingen of vragen over dit artikel, laat dan hieronder je reactie achter.

Indien je vrijblijvend een indicatie wil ontvangen van de waarde van je webwinkel: probeer de gratis waarde app op de homepage van WebshopOvername.nl eens!

Over Sander Scholten

De auteur van dit artikel is mede-oprichter van het webshopovernameplatform WebshopOvername.nl. Meer informatie over de aan- en verkoop van webshops en alternatieve waarderingsmethoden zijn te vinden in de kennisbank van het platform. Ook staan daar alle ‘webshops te koop’ in een actueel overzicht.

Categorieën