Welke mogelijkheden zijn er om een site te vertalen?
Ondernemen
Astrid van der Made
Ondernemen
4 min

Welke mogelijkheden zijn er om een site te vertalen?

4 min

Zodra je echt succes boekt met je webshop, wil je je misschien buiten de Nederlandse landsgrenzen begeven. Ook daar zijn er namelijk nog heel veel klanten te vinden. De buitenlandse markt kan een goede omzetmaker zijn, maar het is wel belangrijk dat je je webshop hier goed op afstemt. Dat doe je bijvoorbeeld door je site te (laten) vertalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen en je zal hoe dan ook een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen.

Woordelijk vertalen of dichterlijke vrijheid

Het is mogelijk om een website woord per woord te vertalen, maar dit is voor een webshop over het algemeen niet zo’n goed idee. Het probleem is dat jij je productteksten, categorieteksten en andere pagina’s hebt geschreven voor een Nederlands doelpubliek. Hierdoor zal een een-op-eenvertaling niet (goed) werken. Waar wij Nederlanders bijvoorbeeld graag het woordje ‘je’ horen, kan men in het buitenland de voorkeur geven aan het woord ‘u’. Ook de beweegredenen om tot een aankoop over te gaan, kunnen anders zijn. Dus moet er ook een andere gevoelige snaar worden geraakt. En er kunnen culturele verschillen en gevoeligheden zijn. Je merkt het: een een-op-eenvertaling is allesbehalve een goed idee.

Het is daarom belangrijk dat de vertaler de nodige vrijheid krijgt. Daarvoor zal hij de markt en je doelgroep moeten kennen. Eventueel zal jij hem hierin moeten begeleiden door voorafgaand een markt- of een doelgroepstudie uit te voeren. Dit laatste resulteert vervolgens in een aangepaste schrijfwijzer. Er zijn ook gespecialiseerde vertaalbureaus die je hiermee kunnen helpen en die deze taak uit handen kunnen nemen.

3 mogelijkheden om je webshop te laten vertalen

Er zijn verschillende manieren waarop je je webshop kan laten vertalen. Een eerste mogelijkheid is om de vertaler rechtstreeks toegang te verlenen tot het CMS (van een gekopieerde versie) van de website. De vertaler kan vervolgens direct aan de slag gaan met het vertalen van de website. Het voordeel is natuurlijk dat de vertaling ook direct goed is ingeladen. Bovendien kan je op deze manier ook eenvoudig nieuwe content laten vertalen. In de praktijk vinden veel webshopeigenaars dit niet zo prettig omwille van veiligheidsredenen.

Een andere mogelijkheid om je webshop te laten vertalen, is door te werken met een exportbestand. Dan maak je eerst een export van je webshop naar bijvoorbeeld een csv-document. Hiervoor heb je vaak wel een speciale plug-in nodig. Als je bijvoorbeeld werkt met Magento kan je hiervoor de Magelynx Import/Export Plugin for Magento gebruiken. Het exportbestand overhandig je aan het vertaalkantoor dat de nodige vertalingen in het bestand uitvoert. Het vertaalde bestand moet je vervolgens opnieuw importeren. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat je je niet hoeft te bekommeren om de veiligheid. Een nadeel is dat er meer stappen te doorlopen zijn, wat veelal in hogere kosten resulteert.

Ten slotte kan je je webshop ook laten vertalen door niets aan te leveren. Het vertaalbureau zal zelf de nodige content verzamelen of inladen en dit vervolgens vertalen. Je website laten extraheren voor een vertaling lijkt interessant te zijn omdat je zelf niets hoeft aan te leveren, maar het is zeker niet alleen rozengeur en maneschijn. In de eerste plaats resulteert dit in extra kosten. Ten tweede is het terugplaatsen van de content niet zo eenvoudig. Dit moet veelal handmatig gebeuren en dat vergt tijd. De tijdsbesparing in het begin van het hele proces betaalt zich later dus dubbel en dwars terug.

Een of meerdere webshops

Wanneer je over de vertaalde websitecontent beschikt, heb je verschillende mogelijkheden. Zo kan je voor elk land een eigen webshop maken. Het voordeel hiervan is dat je de webshop dan telkens optimaal kan afstemmen op het doelpubliek. Zelfs het design kan volledig anders zijn. Het nadeel is dat je voor elke taal een ander CMS nodig hebt. De individuele websites zijn hierdoor minder eenvoudig te beheren.

Daarom geven de meeste webshopeigenaars de voorkeur aan een multilingual website. Een multilingual website betekent dat je één CMS hebt en dat alles hierin te vinden is. Hiervoor bestaan er speciale plug-ins die je toestaan om tientallen talen aan je webshop toe te voegen. Voor Magento gaat het bijvoorbeeld om de Magento translations. Door te werken met een multilingual webshop kunnen websitebezoekers eenvoudig van taal wisselen en blijft alles goed beheerbaar. Bovendien is een multilingual webshop beter voor je zoekmachineprestaties. Je hoeft slechts te investeren in de domeinautoriteit van één domein en al je webshops plukken daar de vruchten van.

Andere partijen betrekken bij vertalingen

Het is geen goed idee om bij het vertalen van een webshop enkel te vertrouwen op het kennen en het kunnen van de vertaler. Zo’n vertaler weet uiteraard alles van vertalingen. Daarom huur je ‘m ook in. Maar dat maakt van de vertaler nog geen expert op het gebied van online marketing. En dat speelt bij webshops natuurlijk ook een belangrijke rol. Daarom is het een goed idee om ook de online marketeer bij de vertaalbeslissingen te betrekken. Zo ben je zeker dat de vertalingsstrategie optimaal aansluit bij de online marketingstrategie.

Naast een online marketeer zal je wellicht ook een juridisch specialist in moeten schakelen. Behalve productpagina’s zijn er namelijk ook heel wat pagina’s met juridische informatie die moeten worden vertaald. Daarbij is het belangrijk dat alles voldoet aan de wettelijke regels. Juridische pagina’s kunnen bovendien niet een-op-een worden vertaald, om interpretatieverschillen te voorkomen. Soms voegt men ook extra bedingen aan de voorwaarden toe. Als er meerdere sets met vertaalde algemene voorwaarden zijn, kan zo’n beding bijvoorbeeld aangeven welke versie primeert als interpretaties tegenstrijdig zijn. Bij het vertalen van dergelijke pagina’s is het hoe dan ook een goed idee om een in juridische vertalingen gespecialiseerd taalbureau in te schakelen.

Andere partijen die nuttig kunnen zijn bij het vertalen van je webshop zijn programmeurs en logistieke experts. Want op het einde van de rit moet je de producten ook bij de eindklant krijgen. Een logistiek expert kan aangeven dat je op basis van de bestaande toevoerketens bepaalde producten maar beter niet kan aanbieden in het buitenland. Dan hoef je deze productpagina’s uiteraard ook niet te laten vertalen. Hoe vroeger je dergelijke experts betrekt, hoe beter.

Categorieën