E-mailmarketing in e-commerce brance, de cijfers
Marketing
Astrid van der Made
Marketing
2 min

E-mailmarketing in e-commerce brance, de cijfers

2 min

Het onderhouden van klantcontact is enorm belangrijk als je een webwinkel runt. Het is veel makkelijker om iets te verkopen aan een bestaande klant dan aan een nieuwe klant. E-mailmarketing is een goede manier om dit contact te onderhouden. Je bereikt er eenvoudig een grote groep mensen mee, die al eens hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in je aanbod. Ze hebben zich immers ingeschreven voor je nieuwsbrief.

De tijd dat een nieuwsbrief alleen de laatste nieuwtjes bevatte is al lang voorbij. Mede doordat e-mailmarketingsoftware steeds geavanceerder wordt worden e-mailcampagnes steeds uitgebreider en veelzijdiger. E-mailmarketing is dan ook al jaren het kanaal met de beste ROI (return on investment).

Voor Newsletter2Go, aanbieder van nieuwsbrief software, reden genoeg om een branche benchmark onderzoek uit te voeren. Ruim 360 miljoen e-mails van bedrijven uit 28 verschillende branches werden bekeken en geëvalueerd. Er werd gekeken naar openratio, klikratio, CTR, bounceratio en afmeldratio. Wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de e-commerce branche, dus in dit artikel zullen we ons daarop richten.

Openratio

Een van de onderdelen waar Newsletter2Go naar heeft gekeken is de openratio: het percentage ontvangers dat een e-mailbericht opent. In de webwinkel branche is de gemiddelde openrate 16,34%, wat flink lager is dan het branche overschrijdende gemiddelde van 26,56%.

Weet jij wat de openratio van jouw nieuwsbrieven is?

Er zijn verschillende manieren om de openratio te verhogen. Belangrijk is dat je een onderwerpregel kiest die kort en bondig is en een trigger bevat op de nieuwsbrief te openen.

CTR (Click Through Rate)

Naast de openratio bepaalt ook de Click Through Rate het succes van een e-mailmarketing campagne. De CTR is het percentage ontvangers dat op een link in een mail heeft geklikt. Van de onderzochte webwinkels die nieuwsbrieven uitstuurden bleek de CTR 15,15%, wat nagenoeg gelijk is aan het branche overschrijdende gemiddelde van 15,38%.

De klikratio is op verschillende manieren te verhogen. Schrijf bijvoorbeeld in korte, krachtige zinnen en voorkom langdradige of wollige teksten. Probeer je lezers zo nieuwsgierig te maken dat ze doorklikken naar je website. Zorg daarnaast voor een visueel aantrekkelijke nieuwsbrief met afbeeldingen van hoge kwaliteit. Ook het toevoegen van call to action buttons is een goed idee. Hiermee stimuleer je lezers om te klikken.

Wat is de click through rate van jouw nieuwsbrieven?

Bounce rate

Het komt wel eens voor dat een e-mail niet aankomt bij de ontvanger. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals een onjuist e-mailadres of een technische fout. Ook hebben sommige ontvangers een te volle inbox, waardoor je mail geweigerd wordt.

Gemiddeld zien webwinkels een bouncepercentage van 1,75%, wat lager is dan het branche overschrijdende gemiddelde van 3,37%.

Helaas is het lastig om de bounceratio te verlagen. Je kunt immers weinig doen aan technische fouten en incorrecte e-mailadressen. Wel is het verstandig om je mailinglist goed te onderhouden en om nieuwe ontvangers te verzamelen met een double opt-in procedure. Op die manier weet je zeker dat de ontvanger de e-mail wil ontvangen.

Afmeldratio

Een ander cijfer dat goed is om te kennen als je nieuwsbrieven stuurt is de afmeldratio. Het percentage ontvangers dat zich uitschrijft voor je nieuwsbrief. Voor webwinkels is dit gemiddeld 0,43% t.o.v. het branche overschrijdende gemiddelde van 0,54%.

Een dergelijk laag percentage betekent dat de e-mails over het algemeen interessant gevonden worden door de ontvangers.

Wat is het afmeldpercentage op jouw mailinglist?

Rol van de kalenderweken

In het onderzoek werd niet alleen puur naar de cijfers gekeken, maar ook naar de invloed van de tijd van het jaar. Het blijkt dat de periode waarin een nieuwsbrief wordt verzonden gedeeltelijk het succes ervan bepaalt. Zo bereiken is de klikratio gemiddeld het hoogst in de periode voor Kerst, van week 48 tot week 51. Evenementen zoals Black Friday en het feest van Sinterklaas zorgen er ook voor dat mensen sneller op een link in een nieuwsbrief klikken. Ook de openratio is hoog, omdat mensen tijdens de kerstperiode bereid zijn om meer geld uit te geven. In de voorlaatste week van het jaar en in januari daalt het klikratio en de openratio sterk.

Klik hier om het volledige onderzoeksrapport te downloaden

Categorieën